تفاوت های دو خط ریسندگی نیمه فاستونی«کاردینگ» و تاو به تاپس

بازدید خطیبی سرپرست فرمانداری قرچک از واحدهای تولیدی جوراب

تصاویری از کارخانه جوراب نانو مهیار در زنجان