چاپ پارچه نایلونی

برای چاپ روی پارچه نایلونیب همانند پارچه‌های پلی‌استر مقدمات بسیار خوبی بایستی صورت گیرد تا روغن‌های بکار برده شده در مراحل مختلف تولید نایلون از آن کاملا خارج گردد.

صابون   ۱-۲ گرم بر لیتر

سود ۳۸ درجه بومه       ۱-۱.۵ گرم بر لیتر

زمان         ۳۰-۴۵ دقیقه

دما         جوش

پس از آن سفیدگری می‌گردد.

مناسب ترین رنگ مصرفی روی پارچه نایلونی، رنگ‌های اسیدی بوده که علاوه بر درخشندگی دارای ثبات شستشویی و نوری خوبی می‌باشند علاوه بر رنگ‌های اسیدی می‌توانیم از رنگ‌های ری‌اکتیو هم استفاده کرد که دارای ثبات بسیار خوبی می‌باشند اما از نظر اقتصادی نسبت به رنگ‌های اسیدی مرقوم بصرفه نمی‌باشد.

رنگ‌های دیسپرس معمولا روی کالای پلی‌آمیدی هیچگونه اتصالی برقرار نمی‌کنند و در نهایت دارای ثبات شستشویی خوبی نبوده و همه شیدهای آن نیز توسط تولیدکننده‌های رنگ به بازار عرضه نشده است. رنگ‌های متال‌کمپلکس نسبت به درجه پلی‌مریزاسیون پلی‌آمیدها حساس هستند ولی دارای میل جذبی خوبی نسبت به نایلون‌ها هستند.

نسخه وروش چاپ پارچه نایلون با رنگ‌های اسیدی

رنگ اسیدی                                        به اندازه نیاز

نفوذ دهنده                                         ۵-۱۰ گرم بر لیتر

غلظت دهنده (آلجینات سدیم و ایندالکا ۴۰%)    ۴۵۰-۵۰۰ گرم بر لیتر

تیواوره یا اوره                                      ۵۰-۲۰۰ گرم در لیتر

سولفات آمونیوم                                  ۳۰-۵۰ گرم در لیتر

دیسپرس کننده رنگ‌های اسیدی            ۵-۱۰ گرم در لیتر

آب                                                   به اندازه نیاز

پس از چاپ پارچه از جنس نایلون با رنگ اسیدی پارچه در دمای ۹۸ درجه سانتی گراد خشک شده و به مدت ۳۰-۴۵ دقیقه در بخارتر ۱۰۲ درجه قرار داده می‌شود تا تثبیت گردد. و پس از آن بطریق زیر شستشو می‌گردد:

 1. شستشو با آب سرد به همراه ۱-۲ گرم در لیتر کربنات سدیم به مدت ۵ دقیقه
 2. شستشو با آب ۷۰ به همراه ۵ سی سی در لیتر سود ۳۸ درجه بومه به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه.
 3. شستشو با آب سرد به همراه اسید استیک ۳۵% ۱ سی سی در لیتر به مدت ۱۰ دقیقه.
 4. در صورت نیاز به آبکشی با آب سرد به همراه ۲-۵ سی سی در لیتر فیکسه کننده رنگ‌های اسیدی به مدت ۱۰-۲۰ دقیقه و در نهایت کاملا خشک می‌گردد.

چاپ نایلون با رنگ‌های دیسپرس

رنگ دیسپرس                                به اندازه نیاز گرم در لیتر

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده        ۱۰-۱۵ گرم در لیتر

غلظت دهنده (آلجینات سدیم یا ایندالکا ۴-۶% )     ۴۰۰-۵۰۰ گرم در لیتر

اسید استیک ۳۵%                         PH=4-4.5

نفوذ دهنده مخصوص محیط اسیدی     ۵-۱۰ گرم در لیتر

آب                                               به اندازه نیاز تا وزن به ۱۰۰۰ گرم برسد.

پس از چاپ کالا را در ۱۰۰ درجه سانتی گراد خشک کرده و به مدت ۳۰-۴۵ دقیقه در بخار تر ۱۰۲ درجه سانتی گراد  قرار داده تا کاملا تثبیت گردد و پس از آن بطریق زیر شستشو می‌دهیم:

 1. آب سرد ده دقیقه.
 2. آب جوش + ۱-۲ گرم در لیتر صابون به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه
 3. آب ۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه (در صورت نیاز).
 4. آب سرد برای آبکشی و در نهایت خشک کردن.

چاپ پارچه نایلون با رنگ‌های ری‌اکتیو

رنگ ری‌اکتیو                                    به اندازه نیاز

غلظت دهنده آلجینات سدیم ۴%          ۴۵۰-۶۰۰ گرم در لیتر

سولفات آمونیوم                                ۱۰-۲۰ گرم در لیتر

گلاسینA                                      گ  ۳۰-۴۵ گرم در لیتر

آب                                               به اندازه ای‌ که وزن محلول شود ۱۰۰۰ گرم

پس از چاپ و خشک کردن، کالا را در دمای  ۱۰۰-۱۰۲ درجه بخار تر به مدت ۳۰-۴۵ دقیقه تثبیت کرده و سپس به روش زیر شستشو می‌دهیم:

 1. آب سرد ۱۰-۱۵ دقیقه
 2. آب ۵۰-۶۰ درجه سانتی گراد به همراه ۲ گرم در لیتر کربنات سدیم + ۱-۲ گرم در لیتر صابون به مدت ۱۰-۲۰ دقیقه
 3. شستشو و آبکشی نهایی و در نهایت خشک می‌گردد.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.