دانشکده نخ

تفاوت نخ NIM – SIM – HIM در اینترمینگل

اختلاط یک فناوری است که بسیار مقرون به صرفه است نسبت به فناوری های قدیمی مانند اندازه، پیچاندن در بافتن نخ مصنوعی. در این فناوری هوا باعث می شود که رشته ها در هم تنیده شده و با یکدیگر مخلوط شوند و یک بخش فشرده را تشکیل دهند. آمیختگی در مرحله چرخش، در مرحله ترسیم و همچنین در تاب برداشتن کاربرد دارد. پارامترهای جت اختلاط، پارامترهای ماشین، خواص نخ خوراک بر فرآیند اختلاط تأثیر می‌گذارد. عملکرد فرآیند اختلاط به طور کلی بر اساس فرکانس نیپ، پایداری نیپ و یکنواختی نیپ ارزیابی می شود.

نخ اینترمینگل

فرآیند اختلاط زمانی که یک بسته نرم از نخ رشته ای (رشته های مسطح یا بافت دار) تحت تأثیر جت هوای سرد آشفته عمود بر قرار می گیرد، جریان هوا رشته را باز می کند در حالی که در مجاورت بخش باز شده است، رشته ها در هم تنیده شده و با یکدیگر مخلوط شوند تا یک بخش فشرده را تشکیل دهند.

اگر نخ در جهت محور طولی خود حرکت کند در حالی که جت هوای عمود بر آن ثابت است، بخش باز و مخلوط شده به دنبال یکدیگر می آیند زیرا جت نمی تواند بخشی را که قبلاً مخلوط شده است باز کند. بنابراین یک انسجام بر روی نخ از دست رفته اصلی وارد می شود. هیچ تغییری در فیلامنت پایه هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی ایجاد نمی شود، اگرچه موقعیت مکانی رشته تغییر می کند. بنابراین خصوصیات کلی نخ به طور محسوسی تغییر نمی کند، یعنی یک نخ مسطح هنوز صاف است و یک نخ با بافت کششی هنوز قابل کشش است. فرآیند ایجاد بخش‌های در هم آمیخته و باز شده متناوب در طول نخ با استفاده از جریان هوای سرد، فرآیند اختلاط نامیده می‌شود.

اینترمینگل

NIM (non-intermingled):۰-۱۰ knots per meter
NIM means having no knots.

SIM (slight-intermingled): ۴۰-۵۰ knots per meter
SIM is that the network fastness is very low. And it is pulled scattered with hand dragging polyester yarn.

HIM (high-intermingled) :۱۰۰-۱۲۰ knots per meter
HIM means to pull the polyester yarn very hard by hand, and it is difficult to spread the pull

نخ اینترمینگل

منبع:
dotihutex.com.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *