سوزن در دستگاه جوراب بافی چه کاربردی دارد؟

عملیات بافت در سیلندر دستگاه جوراب بافی توسط سوزن و ب کمک پلاتین دهنه انجام می‌پذیرد. اگر سوزن وجود نداشته باشد عملا بافتی هم صورت نخواهد گرفت.

انواع سوزن 

سوزن های جوراب بافی را میتواند به دو سبک دسته بندی نمود. ۱. دسته بندی بر حسب برند و مارک سوزن  ۲. دسته بندی بر حسب اندازه و ابعاد سوزن

آموزش سوزن ریزی حرفه ای در سیلندر دستگاه جوراب بافی

دسته بندی سوزن جوراب بافی بر حسب برند و مارک

سوزن هایی ک در ایران وجود دارند قابلا از سه برند سامسونگ ، گلدن و فیجیانگ هستند.

دسته بندی سوزن‌ها برحسب اندازه 

ما در دستگاه جوراب بافی کامپیوتری از سوزن های پایه بلند و پایه کوتاه استفاده میکنیم.  سوزن پایه بلند پسوند ۲ دارد و سوزن پایه کوتاه پسوند ۴ دارد که در  تصویر زیر جزیئات این  اندازه های ۲-۳-۴  رو گفتیم.

سوزن جوراب

سوزن‌های جوراب بافی را از نظر ضخامت میتواند به دو دسته ۷۰ و ۶۰ تقسیم نمود.

همانطور که قبلا در بخش توضیح سیلندر گفته شد. سوزنی که به برای سیلندر های ۱۷۶، ۱۸۰ و ۲۰۰ استفاده میشود نازک تر و ظریف تر سوزن‌های سیلندر های ۱۶۸، ۱۵۶، ۱۴۴، ۱۳۲ ، ۱۲۰ ، ۹۶ است.

خلاصه داستان:

برای سیلندر های ۱۷۶ ، ۱۸۰، ۲۰۰  از سوزن ۶۰-۷۱ (هفتادو یک شصت بخوانید)    . برای سیلندر های ۱۶۸، ۱۵۶ ، ۱۴۴ ، ۱۳۲، ۱۲۰، ۹۶ از سوزن ای  ۷۰-۷۱ ( هفتاد یک هفتاد خواهنده می‌شود) استفاده میشود.

تفاوت سوزن پایه بلندر و پایه کوتاه چیست ؟